Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
logo


Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100,00 zł. Prawo do minimalnego wynagrodzenia mają wszyscy pracownicy niezależnie od stażu pracy.

Wniosek: oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać za miesiąc niższej płacy brutto niż 2.100 zł. Pracodawcy muszą podnieść pensje najmniej zarabiającym pracownikom przynajmniej do takiego poziomu.


Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców 

od 1 stycznia 2018 r. zleceniobiorcy niewykonujący działalności gospodarczej jak i osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą bez zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców, muszą otrzymywać za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenie, do którego wyliczenia musi być przyjmowana stawka godzinowa nie niższa niż 13,70 zł.

Wniosek: W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13,70 zł, wynagrodzenie musi zostać podwyższone do poziomu uwzględniającego minimalną stawkę godzinową.

 

Jednolity Plik Kontrolny 

od 1 stycznia 2018 r. średnie, małe i mikro podmioty (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) są obowiązane do przekazywania ewidencji sprzedaży i zakupów VAT pod postacią tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Natomiast od 1 lipca 2018 r. podmioty te będą, na żądanie organu podatkowego, obowiązane przekazać w formie JPK całość lub część ksiąg podatkowych. 

Wniosek: powyższe podmioty oraz biura podatkowe, które obsługują z reguły w szczególności małe i mikro podmioty, muszą wypełniać nowe obowiązki przesyłania JPK drogą elektroniczną do urzędów skarbowych.


Płatności gotówkowe powyżej 15.000 zł nie dadzą kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej równowartośc 15.000 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Wniosek: Od 2017 roku została obniżona z 20.000 EUR do 15.000 zł, wartość transakcji, do których płatności powinny być dokonane bezgotówkowo. Ponadto została wprowadzona sankcja w postaci nieuznania za koszt podatkowy płatności gotówkowych dla transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł. 

 

Zmiany przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej cen transferowych

Od 2018 roku został wprowadzony limit przychodów lub kosztów w wysokości równowartości 2.000.000 EUR, którego przekroczenie w roku poprzedzającym rok podatkowy, powoduje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych (oczywiście pod warunkiem, że będą miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi mające istotny wpływ na wysokość dochodu/straty). Natomiast wymagania stawiane takiej dokumentacji są zdecydowanie podwyższone.

Wniosek: Od 2018 roku zdecydowanie więcej podmiotów, niż dotąd, jest zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Jednocześnie tym podmiotom, które są obowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji, przybyło pracy nad właściwym przygotowaniem dokumentacji.

 

Dla kogo stawka CIT w wysokości 15 procent ?

Od 1 stycznia 2017 roku mały podatnik i podatnik rozpoczynający działalność zyskał możliwość płacenia podatku dochodowego od osób prawnych według preferencyjnej stawki w wysokości 15 procent.  

Wniosek: Obniżona stawka CIT dotyczy w 2018 roku wyłącznie podmiotów, u których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem należnym VAT nie przekroczyła w 2017 roku kwoty w złotych stanowiącej równowartość 5.176.000 zł. Natomiast dla nowych podatników obniżona stawka CIT będzie obowiązywała w ich pierwszym roku podatkowym bez względu na wysokość przychodów.

 

Podzielona płatność (split payment)

Od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające podzieloną płatność. Płacący za towar lub usługę może zdecydować, że stosuje podzieloną płatność. Wówczas wybiera szczególny rodzaj polecenia przelewu. To powoduje, że kwota netto wykazana na fakturze wpływa na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota podatku VAT na rachunek VAT.

Wniosek: Płacący nigdzie nie zgłasza, żę będzie stosował podzieloną płatność. To jego decyzja i płacąc za jedną fakturę, może zastosować split payment, by za chwilę płacąc za kolejną fakturę, zapłacić zobowiązanie na zasadzie ogólnej, czyli całą kwotę przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.

Wystawienie faktury tylko do paragonu z NIP nabywcy

Od 1 lipca 2018 roku wystawienie faktury do wcześniej wydanego przez sprzedawcę paragonu będzie możliwe tylko wtedy gdy paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Jeśli jednak podatnik wystawi fakturę do wcześniej wydanego paragonu bez NIP nabywcy, to nabywca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, a sprzedawca narazi się na dodatkową sankcję w postaci 100% podatku VAT figurującego na wystawionej fakturze.

Wniosek: Od 1 lipca 2018 r. jeśli sprzedawca nie dysponuje kasą rejestrującą, która pozwala na uwidocznienie NIP nabywcy na paragonie, wówczas nabywca musi w momencie zakupu żądać wystawienia faktury przez sprzedawcę. Otrzymanie faktury w późniejszym czasie nie będzie w praktyce możliwe.       


 

 

 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. 94 34252112011-2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!