Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
logo

Obsługa księgowa


Biuro Rachunkowo-Audytorskie „Storno” oferuje szeroki zakres usług księgowych:


W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji jeśli są wymagane przez przepisy szczególne w związku ze specyfiką działalności jednostki,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości jednostki,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych dla podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji i informacji podsumowujących,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych.

Jeśli chcecie Państwo zostać naszym Klientem prosimy wypełnić zapytanie ofertowe, z którego dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania naszej oferty.


Prowadzenie ksiąg podatkowych obejmuje:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji i informacji podsumowujących,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli chcecie Państwo zostać naszym Klientem prosimy wypełnić zapytanie ofertowe, z którego dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania naszej oferty.


Oferujemy nadzór księgowy:

 • jako stały, bieżący nadzór nad księgowością jednostki,
 • jako jednorazowe zlecenia dotyczące rozwiązania problemów jednostki związanych z prawidłowością ewidencjonowania danej operacji gospodarczej lub grup operacji gospodarczych.


 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. 94 34252112011-2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!