Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane, wykorzystywane sa glownie w celach statystycznych oraz reklamowych. Pozostajac na stronie godzisz sie na ich zapisywanie w Twojej przegladarce.
logo

Terminowo┼Ť─ç sporz─ůdzania raportów z kas fiskalnych

Podatniku pami─Ötaj o sporz─ůdzeniu raportu dobowego z kasy fiskalnej przed rozpocz─Öciem sprzeda┼╝y w dniu nast─Öpnym, a raportu miesi─Öcznego do 25-go dnia nast─Öpnego miesi─ůca. Je┼Ťli o tym zapomnisz konsekwencje mog─ů by─ç dotkliwe dla Twojej kieszeni - zobacz jakie gro┼╝─ů Ci sankcje w ustawie karnej skarbowej.


Od warto┼Ťci ubioru s┼éu┼╝bowego z firmowym logo nie p┼éacimy podatku

Podatek nie obci─ů┼╝a warto┼Ťci ubioru s┼éu┼╝bowego je┼╝eli jego u┼╝ywanie nale┼╝y do obowi─ůzków pracownika, ani ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego za ten ubiór. We wszystkich innych sytuacjach ewentualne wyp┼éaty na rzecz pracowników przeznaczone na kupno ubioru do pracy, który nie jest ubraniem roboczym w rozumieniu przepisów bhp, s─ů obci─ů┼╝one podatkiem dochodowym czyli stanowi─ů przychód pracownika tak samo jak inne sk┼éadniki wynagrodzenia. Przyjmuje si─Ö, ┼╝e o tym, czy warto┼Ť─ç otrzymanego przez pracownika ubioru s┼éu┼╝bowego jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z podatku, decyduj─ů cechy charakterystyczne dla firmy (barwa, krój, logo itp.) i ci─ů┼╝─ůcy na zatrudnionym obowi─ůzek jego noszenia. Te przes┼éanki musz─ů wyst─ůpi─ç razem. Natomiast wymóg noszenia ubioru s┼éu┼╝bowego mo┼╝e wynika─ç np. z regulaminu obowi─ůzuj─ůcego w zak┼éadzie pracy.


Dochody emeryta z umowy o prac─Ö zwalniaj─ů ze sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne od umów zlecenia

Emeryt lub rencista, który jest zatrudniony na podstawie umowy o prac─Ö (bez wzgl─Ödu na wysoko┼Ť─ç osi─ůganego wynagrodzenia) oraz dodatkowo zawiera umow─Ö zlecenia z innym pracodawc─ů, podlega z tej umowy dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Obowi─ůzkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Wybór formy opodatkowania i sposobu op┼éacania zaliczek na podatek dochodowy

Dla osób fizycznych rozpoczynaj─ůcych prowadzenie pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej podstawow─ů form─ů opodatkowania jest podatkowa ksi─Öga przychodów i rozchodów. Oznacza to, ┼╝e brak wyboru do dnia poprzedzaj─ůcego rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci innej formy (rycza┼ét ewidencjonowany lub karta podatkowa) skutkuje obowi─ůzkiem prowadzenia podatkowej ksi─Ögi przychodów i rozchodów. Podatnik ma obowi─ůzek zawiadomi─ç w formie pisemnej naczelnika urz─Ödu skarbowego o za┼éo┼╝eniu ksi─Ögi w ci─ůgu 20 dni od dnia jej za┼éo┼╝enia. Dotyczy to tak┼╝e tych podatników, którzy w poprzednim roku korzystali z podatku zrycza┼étowanego od przychodów i chc─ů zrezygnowa─ç z tej formy. Je┼Ťli dzia┼éalno┼Ť─ç jest prowadzona w formie spó┼éki cywilnej osób fizycznych, spó┼éki jawnej osób fizycznych lub spó┼éki partnerskiej, zawiadomienie sk┼éadaj─ů wszyscy wspólnicy naczelnikowi urz─Ödu skarbowego w┼éa┼Ťciwemu wed┼éug miejsca zamieszkania ka┼╝dego z nich. Podatnicy kontynuuj─ůcy prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej mog─ů w kolejnym roku zrezygnowa─ç z podatkowej ksi─Ögi przychodów i rozchodów sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie o wyborze opodatkowania w formie rycza┼étu ewidencjonowanego lub wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (taka mo┼╝liwo┼Ť─ç istnieje w zakresie dzia┼éalno┼Ťci, który mo┼╝e by─ç opodatkowany odpowiednio rycza┼étem ewidencjonowanym lub kart─ů podatkow─ů). Podatnicy maj─ů czas na wybór formy opodatkowania do 20 stycznia. Natomiast osoby prawne (m.in. spó┼éki z o.o., akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne) s─ů zobowi─ůzane do prowadzenia ksi─ůg rachunkowych. Obowi─ůzek ten dotyczy tak┼╝e osób fizycznych, spó┼éek cywilnych osób fizycznych, spó┼éek jawnych osób fizycznych i spó┼éek partnerskich, je┼╝eli ich przychody netto ze sprzeda┼╝y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios┼éy równowarto┼Ť─ç co najmniej 1.200.000 euro.

Podatnicy prowadz─ůcy podatkow─ů ksi─Ög─Ö przychodów i rozchodów mog─ů w terminie do 20 stycznia dokona─ç tak┼╝e wyboru czy chc─ů p┼éaci─ç podatek dochodowy wed┼éug skali podatkowej (dwa przedzia┼éy dochodów ze stawkami 18 i 32% podatku) czy te┼╝ podatek liniowy (jedna stawka 19%). W tym drugim wypadku musz─ů mie─ç ┼Ťwiadomo┼Ť─ç ┼╝e rezygnuj─ů z wszelkich odlicze┼ä od dochodu i podatku za wyj─ůtkiem sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne i straty z lat poprzednich.

Oprócz formy opodatkowania mo┼╝na wybra─ç sposób i cz─Östotliwo┼Ť─ç rozliczania podatku. Mo┼╝e to by─ç uproszczony sposób p┼éacenia zaliczek w wysoko┼Ťci 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu osi─ůgni─Ötego w zeznaniu z┼éo┼╝onym w roku poprzedzaj─ůcym dany rok podatkowy. Obliczenie nale┼╝nego podatku na podstawie faktycznie osi─ůgni─Ötego dochodu za dany rok nast─ůpi dopiero w zeznaniu podatkowym. Mali podatnicy maj─ů tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru p┼éacenia zaliczek kwartalnych w terminach do 20-go dnia po zako┼äczeniu ka┼╝dego kwarta┼éu. Wyboru uproszczonego sposobu op┼éacania zaliczek lub p┼éacenia zaliczek kwartalnych nale┼╝y dokona─ç do 20 lutego danego roku.

Z kwartalnego p┼éacenia podatku mog─ů tak┼╝e skorzysta─ç podatnicy podatku zrycza┼étowanego od przychodów. Na dokonanie wyboru takiego sposobu op┼éacania podatku maj─ů czas do 20 stycznia danego roku.

We wszystkich opisanych wy┼╝ej sytuacjach kontynuacja wybranej formy opodatkowania, sposobu czy te┼╝ cz─Östotliwo┼Ťci p┼éacenia zaliczek na podatek dochodowy nie wymaga sk┼éadania ponownych zawiadomie┼ä i o┼Ťwiadcze┼ä w kolejnych latach.


Przepisy dotycz─ůce samozatrudnienia

W ┼Ťwietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest uznawana za pozarolnicz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů taka dzia┼éalno┼Ť─ç, przy której wykonywaniu s─ů spe┼énione ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:

  • odpowiedzialno┼Ť─ç wobec osób trzecich za rezultat czynno┼Ťci oraz za ich wykonanie ponosi zlecaj─ůcy ich wykonanie,
  • czynno┼Ťci te s─ů wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecaj─ůcego te czynno┼Ťci,
  • wykonuj─ůcy czynno┼Ťci nie ponosi ryzyka gospodarczego zwi─ůzanego z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů.

 

 

 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na list─Ö podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. kom. 506 124 624

stornoks@storno-podatki.pl2011-2012 © Wszelkie prawa zastrze┐one

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!