Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
logo

Zasady współpracy


Zasady współpracy w zakresie audytu i doradztwa

 Każdego Klienta traktujemy z najwyższą uwagą, do każdego badania podchodzimy indywidualnie. W trakcie badania kładziemy nacisk na poznanie specyficznych uwarunkowań przedmiotu usługi.

 Terminy badań ustalamy wspólnie z Klientem stosownie do jego oczekiwań. Zawieramy umowy wieloletnie i jednorazowe. Umowy wieloletnie dają możliwość korzystania w ciągu roku obrotowego z konsultacji i doradztwa.

 Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o planowaną pracochłonność wykonania prac oraz skład zespołu realizującego dane zlecenie. Podstawą ustalenia pracochłonności są informacje dotyczące Państwa firmy. Dlatego prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego, które będzie podstawą do złożenia Państwu naszej oferty ze wstępnym, szacunkowym wynagrodzeniem.

 

Zasady współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

 Po podpisaniu umowy z naszym Biurem, przejmujemy za naszego Klienta obowiązki w zakresie księgowości, sprawozdawczości i inne ustalone w umowie. Od tego momentu obowiązki Klienta w zakresie księgowości ograniczają się do rzetelnego dokumentowania przeprowadzanych operacji gospodarczych.

 Na życzenie Klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby. Wszelkie informacje dla Klientów przekazujemy w uzgodnionej formie: osobiście, e-mailem, telefonicznie, faxem.

 Wszelkie deklaracje i sprawozdania naszych Klientów składamy w urzędach osobiście lub elektronicznie.

 W razie kontroli podatkowej bądź skarbowej reprezentujemy naszych Klientów przed organami kontrolnymi. Udział Klienta w trakcie kontroli ogranicza się do podpisania upoważnienia do jej przeprowadzenia i dokumentów pokontrolnych.

Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o planowaną pracochłonność wykonania prac oraz skład zespołu realizującego dane zlecenie. Podstawą ustalenia pracochłonności są informacje dotyczące Państwa firmy. Dlatego prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego (dla ksiąg rachunkowych) lub zapytania ofertowego (dla ksiąg podatkowych), które będzie podstawą do złożenia Państwu naszej oferty ze wstępnym, szacunkowym wynagrodzeniem.


Nasze wynagrodzenie

Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o planowaną pracochłonność wykonania prac oraz skład zespołu realizującego dane zlecenie. Podstawą ustalenia pracochłonności są informacje dotyczące Państwa firmy. Dlatego prosimy o wypełnienie:

- zapytania ofertowego (dla badania sprawozdania finansowego),

zapytania ofertowego (dla ksiąg rachunkowych),

- zapytania ofertowego (dla ksiąg podatkowych),

 które będzie podstawą do złożenia Państwu naszej oferty ze wstępnym, szacunkowym wynagrodzeniem.

 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. 94 34252112011-2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!