Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
logo

Badanie sprawozdania finansowegoNazwa firmy
 
Adres
 
Telefon kontaktowy
 
Fax
 
Adres e-mail
 
Strona www
 
Forma prawna
 
Rok rozpoczęcia działalności
 
Zakres działalności
 
Zatrudnienie ogółem
 
w tym w księgowości
 
Przychody: za rok ubiegły
 
planowane za rok bieżący
 
Wynik finansowy netto: za rok ubiegły
 
planowany za rok bieżący
 
Suma bilansowa za rok ubiegły
 
w tym wartość majątku trwałego
 
Planowana suma bilansowa za rok bieżący
 
w tym wartość majątku trwałego
 
Jednostka wielozakładowa
tak
nie
 
Czy było badanie za poprzedni rok
tak
nie
 
Były zastrzeżenia
tak
nie
 
Badanie skonsolidowane
tak
nie
 
Udziały w innych jednostkach
tak
nie
 
Liczba dostawców
 
w tym WNT i import
 
Liczba odbiorców
 
w tym WDT i eksport
 
Szacunkowa średniomiesięczna liczba faktur zakupu
 
Szacunkowa średniomiesięczna liczba faktur sprzedaży
 
Terminy inwentaryzacji
 
Raport i opinia tylko po polsku
tak
nie
 
Termin zakończenia badania

 

 

Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno" dr Mirosław Adamczyk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3713


NIP: 669-102-33-65

Regon: 330513280

 

rachunek bankowy:

mBank S.A.

56 1140 2004 0000 3902 5028 0157


 

Szybki kontakt


dr Mirosław Adamczyk

Biegły rewident

 tel. kom. 602 652 905

storno@storno-podatki.pl


Biuro

tel. 94 34252112011-2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!